KARIN HOLM-psykomotorisk fysioterapeut-oslo

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk fysioterapi er en fysioterapibehandling hvor utgangspunktet ofte er en kroppslig plage, men hvor årsaken er sammensatt av opplevde erfaringer i hverdagen og livet. 

Behandlingen retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.  Den retter seg mot å finne ut av samspillet mellom tanker og følelser, bevegelser, balanse, kropp og pust. Vi forholder oss til smerter, stivhet, slitenhet, anspenthet, uro, angst, tungsinn og andre vanskelige følelser.  

Livet setter spor

Alle opplevelser setter spor i oss, forandrer oss. Fysiske påkjenninger kan gjøre oss sterke og mestrende, men også bryte oss ned og gjøre oss sårbare. Psykiske belastninger kan gi styrke og vekst, men kan også gjøre oss urolige og utrygge. Opplevelser, tanker og følelser skaper reaksjoner i kroppen og slik blir kroppen bærer av alle våre erfaringer, positive og negative. 

Livsbelastninger, stress og traumatiske opplevelser – langvarige eller enkelte hendelser – gir økt kroppslig beredskap med økt spenningstilstand i muskulatur og pust. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Det kan gi oss en opplevelse av utmattelse, nummenhet og fjernhet, forårsake ulike somatiske lidelser som hjerte/kar sykdommer, reumatiske lidelser og lungesykdommer, og psykiske lidelse som angst, depresjon, og utmattelseslidelse.

Hjelp til selvhjelp

Behandlingen retter seg mot kroppslig bevisstgjøring og økt selvinnsikt. Gjennom samtaler, bevisstgjøring, berøring og bevegelser er målet en behandlingsprosess hvor man kan oppnå en tilfriskning – eller en bedre mestring av sine plager. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Behandlingen egner seg for:

  •  barn, ungdom og voksne
  • de som har hatt langvarige smertetilstander i muskulatur og skjelett
  • de som plages av anspenthet
  • de som har plager relatert til pust
  • de som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander

psykomotorisk fysioterapi