KARIN HOLM - psykomotorisk fysioterapeut - oslo

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Utgangspunkt for behandlingen er at kropp, følelser og tanker fungerer som en enhet i kontinuerlig samspill med våre omgivelser og relasjoner.

Psykomotorisk fysioterapi er en fysioterapibehandling hvor utgangspunktet ofte er en kroppslig plage, men hvor årsak er sammensatt av opplevde erfaringer i hverdagen og livet.

Behandlingen retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

Belastninger kan sette spor

Livsbelastninger, stress og traumatiske opplevelser – langvarige eller enkelte hendelser – kan gi økt kroppslig beredskap med økt spenningstilstand i muskulatur og pust. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Det kan gi oss en opplevelse av utmattelse, nummenhet og fjernhet, forårsake ulike somatiske lidelser som hjerte/kar sykdommer, reumatiske lidelser og lungesykdommer, og psykiske lidelse som angst, depresjon, og utmattelseslidelse.

Hjelp til selvhjelp

Behandlingen retter seg mot kroppslig bevisstgjøring og økt selvinnsikt. Gjennom samtaler, bevisstgjøring, berøring og bevegelser er målet en behandlingsprosess hvor man kan oppnå en tilfriskning – eller en bedre mestring av sine plager. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Behandlingen egner seg for:

  •  barn, ungdom og voksne
  • de som har hatt langvarige smertetilstander i muskulatur og skjelett
  • de som plages av anspenthet
  • de som har plager relatert til pust
  • de som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander

psykomotorisk fysioterapi