KARIN HOLM-psykomotorisk fysioterapeut-oslo

Egenandel

Jeg har offentlig avtale med Helfo og inngår i refusjonsordningen. 

Alle pasientgrupper betaler nå egenandel, bortsett fra barn under 16 år og yrkes-skadde. Fysioterapeuter med offentlig avtale er bundet av takster for egenandel og trygdeandeler, disse reguleres årlig.

Fra 1. januar 2021 er det kun en frikort ordning, det betyr at man kan benytte et frikort for helsetjenester i de ulike tjenestene som gir opptjening til frikort. Det nye frikorttaket er på 2460 kroner. 

 

Betaling

Betaling skjer via VIPPS eller faktura.

vipps-rgb-orange-neg

 

Avbestilling

Har du behov for å endre eller avbestille time, må dette gjøres senest 24 timer før avtalt tid. Ved uteblivelse faktureres timen i sin helhet, som pr 1. januar 2021 er kr 550.

Det er mange som venter på å komme til behandling, det er derfor viktig at du så langt det er mulig benytter deg av timene vi har blitt enige om, og unngår, så langt det er mulig, å endre avtaler. 

 

Psykomotorisk fysioterapeuter i Oslo

Ønsker du å forhøre deg om behandling hos psykomotorisk fysioterapeuter med driftsavtale i Oslo: se oversikt over fysioterapeuter på Oslo kommunes hjemmeside:

www.oslo.kommune.no

psykomotorisk fysioterapi