KARIN HOLM-psykomotorisk fysioterapeut-oslo

Egenandel

Jeg har offentlig avtale med Helfo og inngår i refusjonsordningen. 

Alle pasientgrupper betaler nå egenandel, bortsett fra barn under 16 år og yrkes-skadde. Fysioterapeuter med offentlig avtale er bundet av takster for egenandel og trygdeandeler, disse reguleres årlig.

For fysioterapi gjelder egenandelstak 2, for 2020 er dette kr 2176,-. Har du betalt egenandeler ut over frikortbeløpet, tilbakebetales beløpet automatisk fra Helfo.

 

Betaling

Betaling skjer via VIPPS eller faktura.

vipps-rgb-orange-neg

 

Avbestilling

Har du behov for å endre eller avbestille time, må dette gjøres senest 24 timer før avtalt tid. Ved uteblivelse faktureres timen i sin helhet.

Det er mange som venter på å komme til behandling, det er derfor viktig at du så langt det er mulig benytter deg av timene vi har blitt enige om, og unngår, så langt det er mulig, å endre avtaler. 

 

Psykomotorisk fysioterapeuter i Oslo

Ønsker du å forhøre deg om behandling hos psykomotorisk fysioterapeuter med driftsavtale i Oslo: se oversikt over fysioterapeuter på Oslo kommunes hjemmeside:

www.oslo.kommune.no

psykomotorisk fysioterapi