KARIN HOLM-psykomotorisk fysioterapeut-oslo

Litt om meg – Karin Holm

Jeg er født i 1966 i Danmark, har bodd i Norge i mer enn 30 år og snakker godt norsk.

Jeg ble utdannet fysioterapeut fra Høyskolen i Oslo i 1994 og autorisert 1996 etter turnustjeneste i Alta og Hammerfest. Videreutdannelse til psykomotorisk fysioterapeut fra Høyskolen i Oslo i 2009.

Faglig fordypelse

Jeg har en bred og solid klinisk erfaring innen faget med kunnskap om menneskets anatomi og fysiologi, samt samspillet mellom kroppens muskulære forsvarssystem, pust og følelser. Gjennom utdannelse og arbeidsområde har jeg fordypet meg innen traumelidelser og spiseforstyrrelse. Kunnskapen er basert på Somatisk Eksperience fra Norge og Danmark og Nevroaffektiv psykoterapi fra KaMa klinikken.

Jeg har påbegynnt masterstudie i høst i klinisk helsearbeide, sammensatte helsetilstande. 

Bevegelsesgleden har fulgt meg opp gjennom alle år, både personlig og faglig – senere år har yoga og mindfulness blitt en retning jeg har fulgt.

Mange års erfaring

Jeg har mange års erfaring fra fysikalsk rehabilitering i primærhelsetjeneste og kommune. Etter videreutdanning har jeg jobbet i spesialisthelsetjenesten med alvorlige psykiske lidelser med hovedvekt på spiseforstyrrelser, depresjon, angst, psykose og dissosiasjon. Jeg har også jobbet i privatpraksis med ulike kroppslige og psykiske smerte og utmattelses tilstande.  

Utdannelse

  • Fysioterapeut
  • Psykomotorisk fysioterapeut
  • Motiverende Intervju
  • Somatic Eksperience terapi (SE) – traumeutdannelse
  • Nevroaffektiv psykoterapiutdannelse fra Hart og Bentzen
  • Mediyoga instruktørutdannelse.

Klinikken

Klinikken er et fysioterapifellesskap som tilbyr solid kompetanse og erfaring innenfor fysioterapi, manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi. Klinikken ligger sentralt til på Furuset, og er lett tilgjengelig som gående, med kollektiv eller med bil.

Medlem av

Norsk fysioterapeuters forbund

Faggruppe for psykomotorisk fysioterapi

psykomotorisk fysioterapi