KARIN HOLM-psykomotorisk fysioterapeut-oslo

Behandlingen begynner med

  • Avklaring om hvorfor du oppsøker psykomotorisk fysioterapi og dine forventninger til behandlingen
  • Vi ser på kroppens holdning, muskulatur, bevegelsesmåte, pustemønster, balanse, avspenningsevne, kroppskontakt og fortrolighet til egen kropp.
  • Det kan være naturlig å snakke om naturlige funksjoner som søvn, mat, fordøyelse, sosiale relasjoner, oppvekst, jobb og generell helse, nedstemthet og unngåelser.  

Etter en sammenfatning av samtalen, undersøkelsen og dine reaksjoner på samtalen, foreslår jeg et forløp for videre behandling.

Behandlingen inneholder

Behandlingen innebærer samtale og ulike former for massasje, berøring, bevegelser og øvelser.

Målet med behandlingen er å øke din forståelse av sammenhenger og selvinnsikt og å få frem dine ressurser.

Massasje

Massasje og berøring skal stimulere deg til å bli kjent med deg selv, dine spenninger i muskulatur og pust, hva som er smertefullt – hva som er godt og gjennom dette gi deg mulighet til å gi slipp på spenninger og smerter. Som regel behandles hele kroppen – for å gi deg en erfaring med sammenhenger.

Øvelser

Bevegelsene og øvelsene er ofte enkle og lette. Til tider så små at det nærmest bare er å tenke øvelsen. Det handler om å være tilstede og merke bevegelsene og ut ifra det bli bevisst hvor langt du skal gå og hvor lenge du skal holde på. Til tider kan bevegelsene være store og lekne – med fokus på å kjenne at kroppen er levende.

Reaksjoner

Berøring og bevegelser kan bringe frem følelser og minner. Du oppmuntres til samtale og refleksjoner over det som skjer i behandlingsrommet. Erfaringer med nye måter å bevege seg på eller nye måter å agere på kan bevisstgjøre dine ressurser samtidig som ditt kroppslige beredskap reduseres.

Hvor ofte og hvor lenge

Timene varer ca 60 min og i begynnelsen er det gunstig å ha behandling en gang i uken. Etter hvert kan det være lengere tid mellom behandlingene. Vi legger det opp etter dine behov og muligheter.

Det er en fordel å ha på seg klær man lett kan bevege seg i. I etterkant av behandlingen er det lurt å ha noe tid til deg selv. Det kan være behov for å hvile, gå en tur og ha tid til å reflektere og kjenne etter.

psykomotorisk fysioterapi