KARIN HOLM-psykomotorisk fysioterapeut-Oslo

Velkommen til Karin Holm Psykomotorisk Fysioterapi

Jeg er psykomotorisk fysioterapeut MNFF og holder til på Furuset Fysioterapi AS, Trygve Lies Plass 1, 1051 Oslo. Klinikken  er i 2.etg i et sidebygg til Furuset Senter.  

Jeg tilbyr individuell behandling, fortrinnsvis til innbygger i Alna bydel, men ved kapasitet tar jeg også imot fra andre bydeler eller kommuner 

Vil etterhvert også tilby gruppebehandling. 

   

Mer enn 20 års erfaring

Jeg har arbeidet mer enn 20 år innen kommunehelsetjenesten, i privatpraksis og spesialisthelsetjenesten på somatisk og psykiatrisk sykehus.  Dette har gitt meg en bred og lang erfaring i behandling av kroppslige og sammensatte lidelser.

Jeg tilbyr behandling til deg som:

  • Har langvarige smertetilstander i muskulatur og skjelett
  • Er plaget med anspenthet i muskulatur og pust
  • Har plager som stress, angst, depresjon eller utmattelse
  • Har spiseforstyrrelser eller traumelidelser 

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi presenterer et helhetssyn av mennesket. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelser.

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.  

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Furuset fysioterapi AS

Klinikken er et fysioterapifellesskap som tilbyr solid kompetanse og erfaring innenfor fysioterapi, manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi.

Dager jeg tilbyr behandling

Jeg tilbyr behandling mandag, tirsdag, torsdag og fredag.  Tirsdager tilbyr jeg også kveldstimer. 

Individuelle behandlinger er vanligvis ca. 60 min, men dette vil kunne tilrettelegges etter dine behov.

Jeg har offentlig avtale.

psykomotorisk fysioterapi