KARIN HOLM - psykomotorisk fysioterapeut - oslo

Velkommen til Karin Holm Psykomotorisk Fysioterapi

Jeg er psykomotorisk fysioterapeut MNFF og er en del av Steinerudterapeutene som holder til i Heggelibakken 4, mellom Majorstuen og Smestad i Oslo.

Jeg tilbyr individuell behandling og gruppebehandling. Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.  

Mer enn 20 års erfaring

Jeg har arbeidet mer enn 20 år innen kommunehelsetjenesten, i privatpraksis og spesialisthelsetjenesten på somatisk og psykiatrisk sykehus.  Dette har gitt meg en bred og lang erfaring i behandling av kroppslige og sammensatte lidelser.

Jeg tilbyr behandling til deg som:

  • Har langvarige smertetilstander i muskulatur og skjelett
  • Er plaget med anspenthet i muskulatur og pust
  • Har plager som stress, angst, depresjon eller utmattelse
  • Har spiseforstyrrelser eller traumelidelser 

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapire presenterer et helhetssyn av mennesket. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelser.

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Tverrfaglig terapifellesskap

Klinikken er et terapifellesskap som tilbyr solid kompetanse og erfaring innenfor ulike kroppslige og terapeutiske behandlingsfelt, og vi arbeider gjerne på tvers av faggruppene.

Dager jeg tilbyr behandling

Jeg tilbyr behandling onsdag, torsdag og fredager. Torsdag har jeg også kveldstimer. 

Individuelle behandlinger er vanligvis ca. 60 min, men dette vil kunne tilrettelegges etter dine behov.

Du trenger ikke henvisning fra lege.
Da jeg ikke har offentlig refusjonsordning, må behandlingen betales i sin helhet.

Prisen er pr. 01.01.2019: kr 700,- for 60 min.

psykomotorisk fysioterapi